Thank you for your patience while we retrieve your images.
Created 13-Dec-19
73 photos

100 Crimson-breasted shrike (Laniarius atrococcineus) - Namibia101 Marico sunbird (Cinnyris mariquensis) - Namibia102 Marico sunbird (Cinnyris mariquensis) - Namibia103 Pririt batis (Batis pririt) - Namibia104 Karoo korhaan (Eupodotis vigorsii) - Namibia105 Red-crested korhaan (Lophotis ruficrista) - Namibia106 Common ostrich (Struthio camelus) - Namibia107 Common ostriches (Struthio camelus) - Etosha NP Namibia108 Common ostriche (Struthio camelus) and Black-backed jackal - Etosha NP Namibia109 Swallow-tailed bee-eater (Merops hirundineus) - Namibia110 Little bee-eater (Merops pusillus) - Namibia111 Burchell's glossy-starling (Lamprotornis australis) - Namibia112 Meves's starling ( Lamprotornis mevesii) - Moremi region Botswana113 Southern white-crowned shrike (Eurocephalus anguitimens) - Moremi region Botswana114 Malachite kingfisher (Corythornis cristatus) - Moremi region Boswana115 Malachite kingfisher (Corythornis cristatus) - Moremi region Boswana116 Dark-capped bulbul (Pycnonotus tricolor) - Moremi region Boswana117 Black-collared barbet (Lybius torquatus) - Moremi region Boswana118 Arnot's chat (Myrmecocichla arnotti) - Moremi region Boswana119 Arnot's chat (Myrmecocichla arnotti) - Moremi region Boswana